Redegjørelse etter åpenhetsloven – Stiansen Eiendom AS 

Åpenhetsloven trådte i kraft den 1.juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Stiansen Eiendom AS som morselskap er underlagt åpenhetsloven.  

Virksomheten er organisert under morselskapet Stiansen Eiendom AS med underliggende datterselskaper. Stiansen Eiendom AS er et eiendomsselskap med hovedkontor i Oslo, som eier og forvalter eiendommer i Norge og Danmark. Selskapet driver hovedsakelig utleie innen bolig, og har også noe parkering og næringseiendom. Kundemassen er i hovedsak privatpersoner. 

Eiendomsporteføljen forvaltes av egne ansatte. I forbindelse med forvaltningen av våre eiendommer benytter vi mange underleverandører, både for å ivareta den daglige drift og vedlikehold av våre eiendommer, samt for større oppussings og vedlikeholdsarbeider. Vi tilstreber i innkjøpsprosessen å benytte seriøse etablerte aktører som driver på en forsvarlig måte.  

Vi tar også ansvar rundt klima og miljø, ved å jobbe med gjenbruk av materialer og interiør der dette er mulig. Selskapets bilpark har de siste årene blitt faset over på mer og mer bruk av elbiler der elbilandelen nå er 50%.  

Vi søker å drive etisk forsvarlig i alle ledd, og stiller også krav til våre leverandører om det samme. På den måten gjør vi alt vi kan for å bidra til opprettholdelse av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

Vi jobber kontinuerlig for å styrke etterlevelsen av kravene i åpenhetsloven, og vil fortsette å jobbe med interne tiltak og dokumentasjon i perioden fremover. 

For henvendelser vedrørende informasjon om hvordan Stiansen Eiendom AS håndterer åpenhetsloven, varsler om eventuelle brudd, bekymringer, eller øvrige henvendelser som gjelder åpenhetsloven kan sendes til Stiansen Eiendom AS, Hoffsveien 30, 0275 Oslo og merkes med «Åpenhetsloven»